Polisi Pemulangan
Hubungi Kami

Nama Syarikat: The Battery Shop Sdn Bhd

Telefon: +603 7931 6566

Alamat: A-12-LG1, Jalan 19/1 Section 19, 46300 Petaling Jaya Selangor.

E-mel: [email protected]

Bayaran Balik: Bayaran balik tidak akan diberikan ke atas sebarang pembelian dan kami tidak akan mengembalikan wang atau kredit untuk sebarang Produk atau Servis yang diberikan, kecuali pelanggan memberikan bukti kukuh bahawa pengebilan yang diterima adalah salah atau apa jua keadaan lain berdasarkan “kes demi kes”, yang mana ia terpulang kepada budi bicara tunggal dan mutlak kami. Pemulangan: Pemulangan hanya dibenarkan jika Produk yang dibeli telah rosak atau tidak sempurna sewaktu penghantaran. Sekiranya Produk yang dihantar adalah rosak atau tidak sempurna, sila kembalikannya ke alamat berikut dalam tempoh 5 hari selepas tarikh penerimaan: A-12-LG1, Jalan 19/1 Seksyen 19, 46300 Petaling Jaya Selangor.

Apabila memulangkan produk kepada kami, sila sertakan butiran berikut dan e-melkan ke [email protected]:- 

1) Nama (seperti dalam resit) 

2) Salinan resit 

3) Alasan pemulangan


Semua Produk yang dipulangkan mestilah berada dalam keadaan baik, seperti kondisi asal jualan berserta pembungkusan produk.


The Battery Shop Sdn Bhd berhak untuk menolak pemulangan mana-mana produk mengikut budi bicara kami.